Προσφορές και Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για φύτευση ,κλαδέματα και καλλιεργητικές φροντίδες φυτικού υλικού/άρδευση και συντήρηση αρδευτικού δικτύου σε χώρους πρασίνου.

Προσφορά αρ.39/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.   Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο...

Περισσότερα

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για κλάδεμα φυτικών υλικών σε δρόμους και άλλους χώρους πρασίνου.

Προσφορά αρ.38/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.   Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμ...

Περισσότερα