Μέλη Επιτροπής:

• Ανδρέας Καρεκλάς
• Γαβριήλ Ψαράς
• Ανδρέας Λαός
• Άριστος Αριστείδου
• Χάρης Τρίκκης
• Μιχάλης Βασιλείου
• Κρίστης Δημητρίου
• Αδάμος Κόμπος
• Σπύρος Σπύρου (ΕΒΕΛ)

Τεχνική Υπηρεσία:

• Αντώνης Χαραλάμπους (Δημοτικός Μηχανικός)
• Κοραλία Μασούρα
• Χρίστος Ευσταθιάδης

Πρακτικά:

• Χαρούλα Δημητριάδου

Πρώην Μέλη:

• Τάσος Τσαππαρέλας
• Ευθύμιος Δίπλαρος