Το Ιστορικό Κέντρο της Πόλης

 

Με την προσοχή πρώτα στραμμένη στο ιστορικό Κέντρο της πόλης της Λεμεσού το οποίο άλλαξε σημαντικά και τόσο ραγδαία, κυρίως με την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, εξετάστηκαν όχι μόνο οι θετικές παράμετροι της αναβίωσης του κέντρου, αλλά και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να δοθούν λύσεις που να απαντούν τόσο σε μακροχρόνια προβλήματα όσο και σε θέματα τα οποία προέκυψαν ως φυσικό επακόλουθο της μεταμόρφωσης ενός μέχρι τότε
υποβαθμισμένου μέρους της πόλης μας, σε ζωντανό πυρήνα.

 

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Σκοπός επίσης ήταν η περαιτέρω ενθάρρυνση της ανάπτυξης, μέσω προσφορών και λειτουργικών πολεοδομικών παρεμβάσεων και ταυτόχρονα ποιοτικών και αισθητικών, που να προσκαλούν την κοινωνία της πόλης αλλά και τους επισκέπτες της να εμπλακούν με το ιστορικό της Κέντρο.

Έχουν σχεδιαστεί και προγραμματιστεί παρεμβάσεις στους ακόλουθους τομείς:

1. Κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της περιοχής και δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για εναλλακτικούς τρόπους διακίνησης, με έμφαση στον πεζό, στο ποδήλατο και στο λεωφορείο δίνοντας έτσι προτεραιότητα σε μέσα διακίνησης φιλικά προς το περιβάλλον.

2. Ανάπλαση της περιοχής, με συνοχή και με σωστή σήμανση, καθώς και δημιουργία χώρων ειδικού ενδιαφέροντος

3. Αξιοποίηση του αστικού ελεύθερου χώρου - πλατείας ως χώρου ανάπτυξης της κοινωνικής ζωής της πόλης ως χώρος συγκεντρώσεων/εκδηλώσεων, υπαίθριων δραστηριοτήτων, ψυχαγωγίας και ξε-
κούρασης.

4. Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αρχαιοτήτων και αξιοποίηση των κτιρίων που αποτελούν ιστορικά, παραδοσιακά ή άλλα σημεία αναφοράς για την πόλη.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και έχει ενταχθεί στην προγραμματική περίοδο 2007-2013, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα με άξονα προτεραιότητας την αναζωογόνηση αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου και με ειδικό στόχο την αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος και την προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Η εκτέλεση του έργου εκτελείται με δύο συμβόλαια για την ανατολι κή και δυτική Λεμεσό αντίστοιχα. Τα συμβόλαια έχουν υπογραφεί στις 20/1/2010 με τις εργοληπτικές εταιρείες Α/φοι Ιακώβου Λτδ και Νε όφυτος Μιλτιάδης Λτδ και η διάρκεια εκτέλεσης των έργων θα είναι τρία χρόνια. Το ολικό κόστος των έργων υπολογίζεται περί τα euro€ 24 εκ.

 

 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΣΤΡΟΥ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ


ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ


ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ


ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

 

 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ


ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ

 

 

ΠΛΑΤΕΙΑ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΟΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ


ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ


ΟΔΟΣ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ (ήπιας κυκλοφορίας)