Το Παραθαλάσσιο Πολυλειτουργικό Πάρκο - Προκυμαία

 

Όταν το 2006 εγκαινιάσθηκαν τα νέα έργα της Ακτής Ολυμπίων, είναι ως η Λεμεσός να ξαναβρήκε την χαμένη της ταυτότητα ως παραλιακή πόλη. Ως τότε το παραλιακό μέτωπο παρέμενε σχεδόν αναξιοποίητο και ξεχασμένο.

Σήμερα η Ακτή Ολυμπίων σφύζει από ζωή και αποτελεί έν από τους σημαντικότερους χώρους περιπάτου, άθλησης και ξεκούρασης για τον πολίτη της Λεμεσού αλλά και για τις χιλιάδες επισκέπτες της.

Ως συνέχεια της ανάπτυξης του παραλιακού μετώπου της πόλης, γεννιέται και η ανάγκη για ανακατασκευή , κυρίως του δυτικού μέρους του, αυτού που παλιά λέγαμε «μόλο» και σήμερα συνηθίσαμε να αποκαλούμε "επίχωση".

Οι διάφοροι σχεδιασμοί και αλλαγές στη περιοχή του πυρήνα της πόλης από το 1974 και μετά έχουν επηρεάσει τον πολεοδομικό της ιστό με αποτέλεσμα ο σχεδιασμός στο παραλιακό μέτωπο του μόλου ο οποίος έχει γίνει από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως πριν το 1974, να χρειάζεται προσαρμο-
γή, ώστε να εντάσσεται και αυτή η περιοχή στο νέο σύγχρονο, συνολικό σχεδιασμό του Κέντρου της Λεμεσού.

Η ανάπλαση όλου του παραλιακού μετώπου συμπληρώνεται με την μελέτη που έχει ήδη εκπονηθεί για το παλιό λιμάνι και δυτικότερα με την κατασκευή της μαρίνας, την πρόβλεψη για το Συνεδριακό Κέντρο και το σχεδιασμό της Ακταίας Οδού μέχρι το νέο λιμάνι Λεμεσού.

Η ανάγκη για αναδιαμόρφωση της προκυμαίας βασίζεται στα νέα δεδομένα ανάπτυξης που χρονολογικά οριοθετούνται από το 2002 με τον καταρτισμό του «Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λεμεσού - πρόνοιες και μέτρα πολιτικής», αλλά και στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες των χρηστών του χώρου. Σκοπός είναι η προκυμαία να συνδεθεί τόσο λειτουργικά όσο και σημασιολογικά με την υπόλοιπη πόλη με τις διάφορες προσβάσεις και διαμορφώσεις επί του παραλιακού μετώπου ώστε να
αποκατασταθεί η για χρόνια χαμένη λειτουργική σχέση του κέντρου πόλης με τη θάλασσα. Αξιοποιούνται έτσι λειτουργίες που διατηρούνται, χωρίς ταυτόχρονα να παραβλέπονται γενικότερες αρχές σχεδιασμού που διέπουν την πόλη ως σύνολο.

Οι σχεδιασμοί και οι αναπτύξεις της προκυμαίας και του παραθαλάσσιου πάρκου αποβλέπουν σε:

1. Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης

2. Χωροθέτηση ποδηλατοδρόμου, ο οποίος επεκτείνεται συνδέοντας την Ακτή Ολυμπίων με το παλιό λιμάνι και ακόμα παρακάτω.

3. Λειτουργική και οπτική σύνδεση με τους κύριους άξονες, βόρεια του παραλιακού δρόμου αποκαθιστώντας την λειτουργική σχέση και τη σημειωτική σύνδεση του Κέντρου της Λεμεσού με την θάλασσα

4. Χωροθέτηση μικρού αμφιθεατρικού πλατώματος για εκδηλώσεις θεματικές και αναψυχής

5. Κατασκευή αναψυκτηρίων και αποχωρητηρίων

6. Νέοι πεζόδρομοι, με την δημιουργία δευτερεύουσας πορείας

7. Ενίσχυση παιχνιδότοπων και χώρου για Skateboard.

Είναι βέβαια αυτονόητο ότι στα πλαίσια της αναβάθμισης λαμβάνονται υπόψιν και υφιστάμενες βελτιώσεις των ήδη υπαρχόντων υποδομών όπως των σιντριβανιών, γλυπτών, διαμορφώσεων χώρων πρασίνου από διάφορες εταιρείες όπως φυσικά και προβλέψεις για την προσβασιμότητα από όλα τα άτομα.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και έχει ενταχθεί στην προγραμματική περίοδο 2007 -2013, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα με άξονα προτεραιότητας, αναζωογόνηση αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου και με ειδικό στόχο την αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος και την προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Υπολογίζεται να αρχίσει περί τα τέλη του 2010 και να ολοκληρωθεί το 2012 με ολικό κόστος περίπου euro 19 εκ.


ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ


ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ


ΟΨΗ ΠΑΡΚΟΥ


ΟΨΗ ΚΥΡΙΩΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ


ΟΨΗ ΝΕΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ


ΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ