Το γραμμικό πάρκο Γαρύλλη

 

Η αναδιαμόρφωση της Ακτής Ολυμπίων εγκαινίασε μια νέα εποχή για την πόλη της Λεμεσού, αλλά και επικέντρωσε την προσοχή της στον παραθαλάσσιο νότο. Η δημιουργία του γραμμικού πάρκου του Γαρύλλη φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα καινούργιο άξονα ενδιαφέροντος, ο οποίος διαπερνά την
Λεμεσό από τον νότο μέχρι τον βορρά, αναζωογονεί και θέτει σε λειτουργικότητα, με τον ίδιο τρόπο που έκανε η Ακτή Ολυμπίων ένα πραγματικά μεγάλο κομμάτι της πόλης.


ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΡΥΛΛΗ (γεφυράκια σύνδεσης με πάρκο)

Ο ποταμός Γαρύλλης ρέει τον χειμώνα με κατεύθυνση από τα βόρεια προς νότια, προστατεύοντας κατά ένα μεγάλο μέρος την πόλη μας από τις πλημμύρες που μπορούν να επιφέρουν οι βαριές νεροποντές. Η κοίτη του ποταμού δυστυχώς έχει περιθωριοποιηθεί και αντί να αποτελεί πηγή ζωής, έχει καταστεί εστία οχληρίας.

Η δημιουργία του γραμμικού πάρκου λοιπόν ανατρέπει την υπάρχουσα κατάσταση και καλύπτει όλη σχεδόν την κοίτη του ποταμού σε μία απόσταση 5 ½ χιλιομέτρων από το παλαιό λιμάνι μέχρι τα βόρεια όρια του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών και από τα νότια της Β' Τεχνικής Σχολής μέχρι την οδό Αγίας Φυλάξεως, δυτικά του Λανιτείου γηπέδου.

Το έργο αφορά εργασίες καθ' όλο το μήκος του ποταμού και σε γενικές γραμμές θα περιλαμβάνει:

• Κατασκευή ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου
• Γραμμικό πάρκο στις όχθες του, όπου υπάρχει δυνατότητα βάσει του υφιστάμενου πλάτους της κοίτης του ποταμού
• Κατά διαστήματα και σε διάφορους χώρους, διαμόρφωση μικρών πλατειών και παιχνιδότοπων, σημεία τα οποία θα
αποτελούν χώρους για συνάθροιση και κοινωνικές δραστηριότητες. Οι χώροι θα χρησιμεύουν επίσης για ξεκούραση των περιπατητών και γενικά των επισκεπτών του πάρκου.
• Δενδροφύτευση.
• Κατασκευή τοίχων στα πρανή του ποταμού όπου κριθεί αναγκαίο.
• Αναβάθμιση των υφιστάμενων γεφυριών και κατασκευή νέων ξύλινων σε διάφορα σημεία του πάρκου που θα επιτρέπουν με άνεση σε κάθε πεζό ή ποδηλάτη να διασταυρώνει τις όχθες του ποταμού.
• Εγκατάσταση φωτισμού που θα προσδώσει φιλόξενο χαρακτήρα στο χώρο για να χρησιμοποιείται και τις βραδινές ώρες.
• Ασφαλή διέλευση του κοινού στα διάφορα σημεία όπου το πάρκο διέρχεται από οδικές αρτηρίες, με την κατασκευή διαβάσεων.
• Διατήρηση της μορφολογίας του φυσικού περιβάλλοντος και της φυσιογνωμίας της κοίτης του ποταμού ώστε να μην παρεμποδίζεται η φυσική ροή του νερού.
• Οπτική και λειτουργική σύνδεση του ποταμού με τις οικιστικές περιοχές όπου διέρχεται.
• Άρση των υφιστάμενων παρανόμων επεμβάσεων στην κοίτη του ποταμού.

Το έργο θα εμπλουτίσει με ποδηλατόδρομους και πεζόδρομους την πόλη , με στόχο την προσέλκυση του επισκέπτη και του τουρίστα και σε μια διαφορετική διαδρομή από τη συνηθισμένη.

Τέλος, θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπλαση μιας εγκαταλειμμένης και περιφρονημένης περιοχής και θα αναζωογονήσει γειτονιές όπου οι χώροι πρασίνου και περιπάτου είναι πολύ λίγοι.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και έχει ενταχθεί στην προγραμματική περίοδο 2007-2013, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα με άξονα προτεραιότητας την αναζωογόνηση αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου και με ειδικό στόχο την αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος και την προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Υπολογίζεται να αρχίσει περί τον Ιούλιο 2010 και η διάρκεια εκτέλεσης θα είναι τρία χρόνια. Το ολικό κόστος του έργου ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΡΥΛΛΗ (γεφυράκια σύνδεσης με πάρκο) υπολογίζεται περί τα euro 15 εκ.

 


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ - ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΑΚI


ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΦΕΡΖΙ ΠΑΣΑ


ΟΨΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΓΝΙΔΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ


ΟΨΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΑ


ΟΨΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΑ


ΠΛΑΤΕΙΑ - ΟΨΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ


ΟΨΗ ΟΔΟΥ ΦΕΡΖΙ ΠΑΣΑ


ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ


ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΟΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑ


ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΟΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑ