Σχεδιάζοντας στο όριο

Περιβαλλοντικός και κυκλοφοριακός σχεδιασμός σε παραλιακά μέτωπα

Σπύρος Βούγιας
καθηγητής Α.Π.Θ.- Συγκοινωνιολόγος

Διεθνή παραδείγματα καλά σχεδιασμένων παραλιακών μετώπων

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Ξένια Ι. Λοιζίδου Πολιτικός Μηχανικός/ Ακτομηχανικός

ΗΜΕΡΙΔΑ: Σχεδιασμός παράλιων αστικών χώρων
Λεμεσός, 19 Νοεμβρίου 2011

www.isotech.com.cy

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ:
ΕΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τρωτότητα: η έκθεση σε επίθεση ή βλάβη (exposed to being attacked or harmed)
(Oxford English Dictionary)
Αν οι ακτές μας είναι τρωτές, τότε από ποιόν δέχονται επίθεση?

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Π.Τουλιάτος Ομ.Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Frederick

Αθ. Αραβαντινός

Διλήμματα στη χωρική
οργάνωση παράλιων πόλεων

Ο ρόλος του σχεδιασμού, των συμμετοχικών διαδικασιών και των πολιτικών επιλογών

Λεμεσός 19 Νοεμβρίου 2011

Νίκος Μεσαρίτης
Λεμεσός, Παράλια ή Μεσόγεια Πόλη

Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ
Π Α Ρ Α Λ Ι Ω Ν
Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν
Χ Ω Ρ Ω Ν

Αστικός τουρισμός και δημόσιος χώρος

Ευκαιρίες και δυνατότητες στα αστικά παραλιακά μέτωπα

Δρ. Βύρων Ιωάννου,
Αρχιτέκτονας – Πολεοδόμος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμ.
Αρχιτεκτονικής
Πανεπιστήμιο Frederick