Όπως είναι ήδη γνωστό μια πόλη της Κύπρου και μια πόλη της Δανίας θα αποτελέσουν τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Πολιτισμού το 2017.  Η Λεμεσός έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσει τον τίτλο αυτό.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Λεμεσός

ΚΑΙ  δικαιούται τον τίτλο λόγω της ιστορίας  και της  σημαντικής συμβολής της στον σύγχρονο πολιτισμό της Κύπρου.

ΚΑΙ το αξίζει γιατί είναι μια σύγχρονη και δυναμικά αναπτυσσόμενη πόλη με  υφιστάμενες και μέλλουσες σύγχρονες υποδομές που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.  

ΚΑΙ  το μπορεί γιατί με σωστό προγραμματισμό και συνεργασία πόλης και πολιτών είναι ικανή να δημιουργήσει μια καθόλα επιτυχημένη  Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα Πολιτισμού.

 

Η Ομάδα Εργασίας, στην οποία ανατέθηκε από τον Δήμο Λεμεσού η προετοιμασία του φακέλου της υποψηφιότητας της, εργάζεται ήδη δημιουργικά και αθόρυβα με σωστό στρατηγικό σχεδιασμό.

Ο Δήμαρχος , το Δημοτικό Συμβούλιο, οι αρμόδιοι δημοτικοί λειτουργοί και οι δημοτικές υπηρεσίες βρίσκονται σε εγρήγορση και συμβάλλουν δημιουργικά στην επίτευξη του στόχου, προγραμματίζοντας ταυτόχρονα και μακρόχρονα τις αναγκαίες πολιτιστικές και  άλλες σημαντικές υποδομές της πόλης, δίνοντας της νέα πνοή και νέα όψη.

Δήμοι,  Κοινότητες, μαζικοί φορείς και άλλοι οργανισμοί της  Μείζονος Λεμεσού και της επαρχίας ενημερώνονται και μετέχουν με ενθουσιασμό στην επίτευξη του στόχου.

Τα τεράστια και αποδεδειγμένα οφέλη από έναν τέτοιο θεσμό σε πόλεις που υπήρξαν από το 1985 μέχρι σήμερα Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Πολιτισμού είναι προφανή, τόσο στον πολιτιστικό, όσο και στον κοινωνικό, οικονομικό και τουριστικό τόμεα.

Πέραν όμως του σωστού και σύγχρονου στρατηγικού προγραμματισμού της δημιουργίας  πολιτιστικών και άλλων υποδομών  και του  καλλιτεχνικού, αθλητικού, και τουριστικού προγράμματος που θα προταθεί και που θα πρέπει να διακρίνεται από υψηλές απαιτήσεις  και προδιαγραφές,  το απαραίτητο κριτήριο και μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την ανάθεση σε μια πόλη, της διοργάνωσης του θεσμού και το κλειδί της επιτυχίας υλοποίησης της,  είναι η μαζική συμμετοχή και συνεργασία των πολιτών.

Το αγκάλιασμα της υποψηφιότητας από τους πολίτες της ευρύτερης Λεμεσού και της περιφέρειας και ο μαζικός  εθελοντισμός είναι εκ των ων ουκ άνευ για την επιτυχία της διοργάνωσης και κατ’επέκταση της επιλογής της Λεμεσού ως EΠΠ.

Πολιτιστικοί και κοινωνικοοικονομικοί φορείς, οργανώσεις και σωματεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και πολίτες κάθε ηλικίας πρέπει να νιώσουν ως δικό τους σκοπό και στόχο, τόσο την επίτευξη της ανάθεσης του τίτλου στη Λεμεσό ως Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το έτος 2017, όσο και να συμβάλουν ενεργά στην επιτυχή υλοποίηση των εκδηλώσεων της.

Πρέπει όλοι να πιστέψουμε ότι:
Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ, ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2017