logo blank_gr
slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide7 slide8 slide9
Εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Εκσυγχρονισμός της Δημοτικής Μηχανής

Μέσα στα πλαίσια της αναθάθμισης του εκσυγχρονισμού της δημοτικής μηχανής και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Λεμεσού, το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ (Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου)και το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας προχώρησε στην ετοιμασία ολοκληρωμένης μελέτης για αναδιάρθρωση και στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου η οποία βρίσκεται στα πρώτα στάδια εφαρμογής της.Με βάση τα πιο πάνω και σε συνάρτηση με το πενταετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Δήμου, καθώς και τη μελέτη Οργάνωσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ο Δήμος προχώρησε στην υλοποίηση των πιο κάτω:

  • Πρόσληψη 16 νέων υπαλλήλων με βάση τις διακηρυγμένες αρχές για αξιοκρατία
  • Οικονομικός προγραμματισμός για την ετοιμασία προυπολογισμού
  • Καθιέρωση εβδομαδιαίων συναντήσεων του Δημάρχου με τους Τμηματάρχες, όπως επίσης και τακτών συνεδριάσεων των Επιτροπών και της Διαχειριστικής Επιτροπής.
  • Νέα οργανωτική δομή η οποία σταδιακά άρχισε να υλοποιείται
  • Δημιουργία Τμήματος Δημοτικής Εξυπηρέτησης
  • Επαναδιατύπωση των Σχεδίων Υπηρεσίας για νέες προσλήψεις
  • Εισαγωγή σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης

Βασικό τομέα επικέντρωσης των προσπαθειών του Δήμου αποτελεί η γενικότερη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων.

Επικοινωνιακή πολιτική και ανάπτυξη σχέσεων του Δήμου

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της εποικοινωνίας με τους δημότες, τους κυβερνητικούς φορείς,  τους διεθνείς φορείς και άλλα σύνολα,  ο Δήμος Λεμεσού αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της επικοινωνιακής του πολιτικής.Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει οι ακόλουθες ενέργειες:

Επικοινωνιακή πολιτική

Δημιουργία Ιστοσελίδας

Για την καλύτερη προβολή του Δήμου αλλά και της πόλης γενικότερα όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό ο Δήμος έχει προχωρήσει στη δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.

www.limassolmunicipal.com.cy )

Ατυπες Περιφεριακές Επιτροπές

Λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που προέκυψαν, δεν κατέστη δυνατό να προχωρήσει ο Δήμος στη σύσταση Συνοικιακών Συμβουλίων. Παρόλα αυτά ο Δήμος Λεμεσού έχει προβεί στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να δημιουργηθούν ατυπες περιφερειακές επιτροπές στις οποίες να συμμετέχουν οι κοινοτάρχες και εκπρόσωποι των οργανωμένων συνόλων. Αυτές οι επιτροπές θα λειτουργούν αμφίδρομα ως κανάλι εποικοινωνίας μεταξύ του Δήμου και των κατοίκων των ενοριών.

Aτυπο Συμβούλιο Δημάρχων

Εχει συσταθεί Συμβούλιο από όλους τους Δημάρχους της μείζονος Λεμεσού, στο οποίο προεδρεύει ο Δήμαρχος Λεμεσού, και το οποίο ασχολείται με τη μελέτη προβλημάτων που αφορούν το σύνολο των δημοτών τους.

Eκδοση Ενημερωτικού Δελτίου

Ο Δήμος Λεμεσού έχει τροχιοδρομήσει, την έκδοση του πρώτου ενημερωτικού δελτίου του Δήμου .Το ενημερωτικό αυτό δελτίο εκδίδεται ανά τετραμηνία Κύριος στόχος της έκδοσης αυτής είναι η ενίσχυση της εικόνας του Δήμου Λεμεσού, και η δημιουργία μιας δυναμικής γραμμής επικοινωνίας με τους δημότες και με τις υπόλοιπες ομάδες συνεργατών για την καταγραφή των απόψεων τους, την καλύτερη δυνατή ενημέρωση τους και κατ'επέκταση την προβολή του έργου του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου

Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών

Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για συνεχή αναβάθμιση, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών δημιουργήθηκε το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 4 Οκτωμβρίου 1999.

Βασικός στόχος της υπηρεσίας, είναι η βελτίωση της επικοινωνίας με τους δημότες της Λεμεσού και η άμεση επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Επιπρόσθετα, το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών θα αποτελεί σημείο αναφοράς και ενημέρωσης για τους δημότες, σχετικά με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Τα αιτήματα των δημοτών μπορούν να διοχετεύονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης με:

  • προσωπικές επισκέψεις

  • τηλεφωνική επικοινωνία

  • γραπτή επικοινωνία

Με στόχο την αποτελασματικότερη λειτουργία του γραφείου έχει εφαρμοστεί πλήρως μηχανογραφημένο σύστημα, συνεπώς κατά την υποβολή του αιτήματος οι δημότες θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρουν το ονοματεπώνημο, τον αριθμό ταυτότητας, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο τους.

Αρθρογραφία

Με σκοπό την παρουσίαση της πόλης της Λεμεσού στο εξωτερικό,  έχουν κατά καιρούς καταχωρηθεί άρθρα σε εφημερίδες ξένων χωρών.

Διενέργεια δημοσκοπήσεων

Η συλλογή των αντιλήψεων των δημοτών σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την πόλη αλλά και ευρύτερα των απόψεων τους, αποτελεί μία σημαντική πηγή πληροφόρησης για τη βελτίωση της λειτουργίας της Δημοτικής Μηχανής. Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη ο Δήμος διενεργεί δημοσκοπήσεις με απώτερο σκοπό την άντληση και επεξεργασία πληροφοριών που αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των δημοτών.

Οικονομικά Δεδομένα

'Εχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για κάλυψη των διαφόρων οικονομικών εκκρεμοτήτων του Δήμου, αλλά λόγω των διαφόρων έργων που τροχιοδρομεί ο Δήμος τα τελευταία χρόνια αυτό δεν εχει καταστεί δυνατό.Σημαντικό είναι ότι η οικονομική κατάσταση δεν έχει επιδεινωθεί αντιθέτως υπάρχουν προοπτικές αύξησης των οικονομικών πόρων του Δήμου Λεμεσού

Μετά από διαβήματα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ,τα αρμόδια Υπουργεία και άλλους εμπλεκόμενους φορείς αναμένονται εξελίξεις για τα παρακάτω θέματα -

1.Αύξηση της κρατικής χορηγίας προς το Δήμο Λεμεσού

2.Παραχώρηση στο Δήμο μέρους των εισπράξεων από τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων

3.Παραχώρηση στο Δήμο ολόκληρου του ποσοστού του φόρου αστικής περιουσίας.

4.Ολοκληρωτική απαλλαγή του Δήμου από το κονδύλι για τον οδικό φωτισμό.

Επιπρόσθετα, μελετάται από το Δήμο Λεμεσού η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και των άλλων δημοτικών χώρων και παραλιών με στόχο τη μεγιστοποίηση των εσόδων του Δήμου.

Φορολογική Πολιτική

Τα τελευταία τρία (3) χρόνια ο Δήμος Λεμεσού αποφάσισε βελτίωση της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των βαρών με την εισαγωγή αντικειμενικών κριτιρίων .Η Επιτροπή Φορολογιών του Δήμου έχει υλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τον πιο πάνω στόχο.

Απομένουν μερικά ακόμα βήματα για την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας.

 

 

 

epohi