logo blank_gr mail
slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide7 slide8 slide9
Ανακοινώσεις  

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2017

2017   2016   2015   2014   2013   2012


Προσφορά αρ.18/2017
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών δυο κοινωνικών λειτουργών σε ΥΤΧ με τη μέθοδο παρέμβασης στο δρόμο (street work) για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου 'Προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές'.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού. Στο φάκελο να αναγράφονται ο αριθμός και το είδος της προσφοράς και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι της 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Απριλίου 2017.


Προσφορά αρ.17/2017
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών σύμβουλου ηλεκτρολόγου μηχανικού για το σχεδιασμό και επίβλεψη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα έργα «Ανάπλαση πλατειών και δημόσιων χώρων στη Λεμεσό»

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού. Στο φάκελο να αναγράφονται ο αριθμός και το είδος της προσφοράς και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι της 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Μαΐου  2017.
Προσφορά αρ.14/2017
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για καθαρισμό οικοπέδων και απομάκρυνση αχρήστων από οικόπεδα.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού. Στο φάκελο να αναγράφονται ο αριθμός και το είδος της προσφοράς και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι της 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 24η Μαρτίου 2017.


Προσφορά αρ.13/2017
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για ασφάλεια κάλυψης προσωπικού έναντι ευθύνης εργοδότη για περίοδο δύο χρόνων.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού. Στο φάκελο να αναγράφονται ο αριθμός και το είδος της προσφοράς και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι της 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 28η Απριλίου 2017.


Προσφορά αρ.12/2017
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για ασφάλεια προσωπικών ατυχημάτων ύψους €20.000 για θάνατο και μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα για περίοδο δύο χρόνων.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού. Στο φάκελο να αναγράφονται ο αριθμός και το είδος της προσφοράς και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι της 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 28η Απριλίου 2017.


Προσφορά αρ.11/2017
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για ομαδική ασφάλεια ζωής ύψους €50.000 για περίοδο δύο χρόνων.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού. Στο φάκελο να αναγράφονται ο αριθμός και το είδος της προσφοράς και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι της 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 28η Απριλίου 2017.


Προσφορά αρ.10/2017
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για εδαφοτεχνική μελέτη σε υπό ανάπτυξη δημοτικές κτημοσύνες στη Λεμεσό

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού. Στο φάκελο να αναγράφονται ο αριθμός και το είδος της προσφοράς και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι της 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 24η Μαρτίου 2017.


Προσφορά αρ.9/2017
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών στις υφιστάμενες δημοτικές πολυκατοικίες στην οδό Μισιαούλη και Καβάζογλου στη Λεμεσό.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού. Στο φάκελο να αναγράφονται ο αριθμός και το είδος της προσφοράς και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι της 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 24η Μαρτίου 2017.


Προσφορά αρ.8/2017
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών κοινωνικού λειτουργού σε σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης με μεγάλο αριθμό παιδιών ΥΤΧ για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου ‘προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές’.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού. Στο φάκελο να αναγράφονται ο αριθμός και το είδος της προσφοράς και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι της 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 23η Φεβρουαρίου 2017.

Προσφορά αρ.7/2017
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών φύλαξης σε δημοτικούς χώρους και υποστατικά για περίοδο έξι μηνών.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού. Στο φάκελο να αναγράφονται ο αριθμός και το είδος της προσφοράς και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι της 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 3η Μαρτίου 2017.

Προσφορά αρ.5/2017
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για άδεια χρήσης ενός ακινήτου για πώληση σάντουιτς (take away) στην Πλατεία Ηρώων που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Α. Δρουσιώτη και Β. Μακεδόνος.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από τα γραφεία του οικονομικού τμήματος του Δήμου Λεμεσού που βρίσκονται στην γωνία των οδών Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και Γιάγκου Ποταμίτη στον 1ο όροφο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο τηλέφωνο 25884414.

Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού. Στο φάκελο να αναγράφονται ο αριθμός και το είδος της προσφοράς και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 17 Φεβρουαρίου 2017.


Προσφορά αρ.4/2017
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για αναλογιστική μελέτη του σχεδίου συντάξεων και φιλοδωρημάτων των υπαλλήλων του Δήμου ,(«Το Σχέδιο») με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού. Στο φάκελο να αναγράφονται ο αριθμός και το είδος της προσφοράς και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι της 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 24ης Μαρτίου 2017.


Προσφορά αρ.3/2017
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για τοπογραφική εργασία στη Λεμεσό.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού. Στο φάκελο να αναγράφονται ο αριθμός και το είδος της προσφοράς και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι της 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 17ης Μαρτίου 2017.


Προσφορά αρ.2/2017
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση /τοποθέτηση /αναβάθμιση του υφιστάμενου καρναβαλίστικου διάκοσμου για το 2017.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. eprocurement. gov.cy. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού. Στο φάκελο να αναγράφονται ο αριθμός και το είδος της προσφοράς και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι της 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 20η Ιανουαρίου 2017.


Προσφορά αρ.1/2017
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση των παραστάσεων Μεγάλα Μπαλέτα 2017.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού. Στο φάκελο να αναγράφονται ο αριθμός και το είδος της προσφοράς και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι της 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 27η Ιανουαρίου 2017.

 

 

 

 
epohi